Po Bieszczadach

Do lat 60-tych XX stulecia najwyższe partie górskie Bieszczadów były niedostępne dla pojazdów kołowych. Rozpoczęta w 1955 r. akcja budowy nowych dróg od trasy łączącej Sanok – Zagórz – Lesko – Ustrzyki Dolne na wschód i południe regionu trwała do 1979 r. Wybudowano wówczas - w okresie 24 lat – szosy asfaltowe ułatwiające dojazd do wielu niedostępnych wcześniej miejscowości i trzy obwodnice. Najdłuższa z nich jest tzw. „wielka obwodnica bieszczadzka” o dł. 150 km powstała w latach 1955 – 62. Po niej wybudowano "łącznik" (45 km) tworzący małą obwodnicę w latach 1962 – 69, a następnie trasę karpacką (32 km) w latach 1975 – 1979. W 2006 r. wyremontowano ważny strategiczny wręcz dla turystyki samochodowej 12 km odcinek malowniczej trasy w dolinie Solinki łączący małą i wielką obwodnicę bieszczadzką przez Terkę – Polanki – Buk – Dołżycę. Powstała zatem trzecia obwodnica bieszczadzka prowadząca doliną Solinki i Osławy.

Dziś możemy odbywać wycieczki samochodem po Bieszczadach następującymi obwodnicami:

1. Dużą obwodnicą bieszczadzką do połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego (156 km)

2. Małą obwodnicą bieszczadzką zwaną często „Szlakiem zabytków i osobliwości przyrody po Pogórzu Bieszczadów” (ok. 120 km).

3. Dolinami trzech rzek - Sanu, Osławy i Solinki, czyli trzecią nową obwodnicą bieszczadzką (ok. 120 km).

Trzy kolejne obwodnice (trasy 4, 5. 6) znajdują się na Pogórzu Bieszczadów i w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych. Są jeszcze mało popularne, lecz niezmiernie ciekawe pod względem krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym. Naprawdę warto je poznać bliżej.

4. Szlakiem ikon w dolinę Sanu

5. Przez Góry Słonne

6. Wokół Parku Krajobrazowego Gór Słonnych

 

Opracował Stanisław Orłowski - www.bieszczady-przewodnicy.pl