NAZWA WSI

  Nazwa wsi wywodzi się od starożytnej wołoskiej nazwy osobowej o genezie ruskiej od „oreł”, po polsku orzeł i oznacza miejsce, w którym żyły orły. W 1580 r. występuje jako Orelec, w 1589 r. - Horielecz, w 1658 r. – Horelec, w 1678 r. – Orelec, w 1745 r. – Horelec i od 1785 r. Orelec. W latach 1975 do 1980 wieś podobnie jak ponad 200 innych miejscowości w tym regionie miała zmienioną nazwę na Orle. Wsi o takiej nazwie istniało już wtedy w Polsce 19. (Podobny los spotkał sąsiednie Uherce, które we wspomnianym okresie występowały pod nazwą Nowa Wieś; takich Nowych Wsi w spisie miejscowości PRL wymieniono 242, sic!)