Orelec - zapraszamy w Bieszczady!
WITAMY w ORELCU > Wycieczki samochodowe > Po Bieszczadach > 2. Na małej obwodnicy czyli „Szlakiem zabytków po Pogórzu Bieszczadów”

2. Na małej obwodnicy
czyli „Szlakiem zabytków po Pogórzu Bieszczadów”

- Orelec „Ekomuzeum”

Uherce Mineralne (barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym z nagrobkami szlachty z okolicy)
Zwierzyń (d. cerkiew mur z 1799 r., dom doliniański z wnęką, cudowne źródełko w przełomie Sanu w Zwierzyniu, elektrownia wodna w przełomie Sanu pod Grodziskiem)
Myczkowce („Caritas”- stadnina koni Eden, kryta ujeżdżalnia, mini zoo z ptakami egzotycznymi i zwierzyna płową, przyrodnicza sala dydaktyczna z eksponatami muzealnymi BdPN, kryte wiaty na ogniska, korty tenisowe, możliwość przejażdżki bryczką lub kuligów zimą)
Myczkowce - „Skałki Myczkowieckie”(zapora wodna na Sanie, d. cerkiew mur. z 1912 r., pozostałości parku podworskiego, kryty basen w Ośrodku Bieszczady, Hotel Energetyk***, czynna kuźnia)
Jawor Solina(panorama na Jezioro Solińskie i Połoninę Wetlińską) – Łobozew Górny (d. dwór)
Bóbrka (rezerwat „Koziniec” m-ce widokowe, bunkry linii obronnej Mołotowa, Galeria Rzeźb Przydrożnych, Galeria malarska „LeGraż”, Pracownia bibułkarska A. Kusza)
Łobozew Dolny (dawne chaty)
Przełęcz pod Holicą w paśmie Żukowa (możliwość spaceru na Holicę 762 m (panorama na Jezioro Solińskie i dolinę wsi Paniszczów, letnie kąpielisko strzeżone) – (parking, do wieży widokowej)
Ustjanowa (d. cerkiew drew. z 1792 r., dawne szybowisko)
Równia (d. trójdzielna drew. cerkiew gr. kat. z pocz. XVIII w o oryginalnej sylwetce) – Hoszowczyk (d. cerkiew drew. z 1930 r.)
Hoszów (d. cerkiew drew. z 1938 r.)
Rabe (d. cerkiew drew. z zachowanym ikonostasem z 1852 r.)
Przełęcz wododziałowa pod pasmem Żukowa
Żłobek (d. cerkiew drew. z 1830 r. )
Czarna (CIT, Galeria „Barak”, d. cerkiew drew. z 1834 r. z zachowanym i cofniętym ikonostasem , konie, pracownia rzeźbiarska „Łysego”, Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PGNiG z basenem letnim i własnym wyciągiem narciarskim, źródła mineralne, czynna kopalnia ropy naftowej z XIX w) zjazd w lewo pod granicę z Ukrainą celem poznania 2 ciekawych cerkwi drewnianych
Bystre (d. drew. cerkiew gr. kat. z 1902 r.)
Michniowiec (d. drew. cerkiew gr. kat. z 1863 r.)
powrót do Czarnej (wjazd na małą obwodnicę)
pasmo Ostrego (parking, panorama na połoniny, pasmo Otrytu i dolinę pot. Głuchego) – odkrywka fliszu karpackiego – serpentyny
Polana ( stadnina koni huculskich „Tabun”, pracownie i galerie artystów bieszczadzkich, d. drew. cerkiew gr. kat. z 1790 r.)
Wydrne
Chrewt Olchowiec (galeria przydrożna)
Przełęcz widokowa pod Otrytem
Rajskie (odnoga Sanu Zalewu Solińskiego)
Bukowiec (rzeka Solinka, odnoga Zalewu Solińskiego)
Wołkowyja (Ośrodek zarybieniowy)
Górzanka (d. drew. cerkiew z 1718 r. z jedynym w Polsce rzeźbionym ikonostasem)
Wołkowyja – Plisz (m-ce widokowe na otoczenie Jeziora Solińskiego i połoniny)
Polańczyk (d. mur. cerkiew gr. kat. z 1908 r., dziś sanktuarium Matki Bożej z ołtarzem głównym i ocaloną cudowną ikoną Madonny z Łopienki zwana Matką Bożą Bieszczadzką, parking obok PKS i m-ce widokowe w centrum wsi przy wieży ciśnień, statek spacerowy Tramp, pustelnik Jano)
Myczków (mur. kościół i cerkiew gr. kat. z 1900 r. obok siebie)
Berezka (stadnina koni, sieć szlaków spacerowych)
Wola Matiaszowa
Bereźnica Wyżna (d. drew. cerkiew gr. kat. z 1867 r. z wystrojem wnętrza, na przełęczy w końcu wsi jedna z ciekawszych panoram na połoniny)
Bereska (ruiny mur. cerkwi gr. kat. , pozostałości parku podworskiego) – Średnia Wieś (kościół drewniany z 1608 r. z ciekawą polichromią wnętrza, zwłaszcza instrumentów muzycznych na ścianie chóru, rzeźbami Jędrka Połoniny (stacje drogi krzyżowej i ostatnia wieczerza), park podworski z cenną dąbrową)
Bachlawa (podjazd z panoramą na dolinę Sanu i Rezerwat „Grąd w Średniej Wsi”)
Hoczew (Galeria, pracownia rzeźbiarska i malarska Zdzisława Pękalskiego, kościół mur. z 1844 r., dawne grodzisko obronne nad Sanem)
Łączki (malowniczy odcinek Sanu pod masywem Czulni)
Weremień (szybowisko, lądowisko, loty widokowe nad Bieszczadami, zimą wyciąg narciarski)
Huzele (zimą wyciąg narciarski o 3 trasach zjazdowych)
Lesko (zamek Kmitów, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów, kirkut)
Glinne pomnik przyrody „Kamień Leski”)
Uherce Mineralne
Orelec


Opracował Stanisław Orłowski - www.bieszczady-przewodnicy.pl