4. W Beskid Dukielski


Orelec - Lesko – Zagórz – Sanok
Rymanów
(kościół parafialny, kwatera Potockich na cmentarzu komunalnym, kalwaria rymanowska, kirkut, synagoga)
Rymanów Zdrój
(spacer po uzdrowisku ścieżką przyrodniczą w dolinie rzeki Tabor, degustacja wód mineralnych, pijalnia wód mineralnych: Tytus, Klaudia, Celestyna – sanatorium Maria – kościół parafialny)
Bałucianka
(wnętrze d. cerkwi z XVII w.)
Królik Polski
(kościół drewniany z 1754 r.)
Królik Wołoski
(cmentarz z cennymi kamiennymi nagrobkami przy cerkwi w ruinie)
panorama z przełęczy Szklarskiej
Jaśliska
(ciekawy rynek miasteczka galicyjskiego, kościół par. – sanktuarium Matki Bożej z cudowną ikoną)
Daliowa
(cerkiew)
Rezerwat „Przełom Jasiołki”
Tylawa
Zyndranowa
(Muzeum Łemkowskie Teodora Gocza)
Trzciana
Zawadka Rymanowska
(cerkiew z odnowionym ikonostasem)
Pustelnia św. Jana z Dukli na Zaśpicie
Dukla
(Muzeum Historyczne ze skansenem sprzętu wojennego z okresu II wojny światowej, kościół św. Marii Magdaleny, kościół Franciszkanów z grobem św. Jana z Dukli – patrona Polski i Ukrainy)
ewentualny spacer na Cergową w porze letniej – wzgórze Franków z panoramą na Duklę i okolice
Równe
Rogi
Miejsce Piastowe
Sanok – Lesko - Orelec