Orelec - zapraszamy w Bieszczady!
WITAMY w ORELCU > WAŻNIEJSZE EPIZODY Z DZIEJÓW ORELCA > Przełom stuleci (1990 – 2006) i okres wolności w III Rzeczypospolitej.

Przełom stuleci (1990 – 2006) i okres wolności w III Rzeczypospolitej.

1992 r.- sklep Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Olszanicy wykupił Ryszard Dobrowolski z Orelca po powrocie z prac zarobkowych w Holandii. Powstała pierwsza prywatna placówka handlowa.

1993 r. - we wsi osiedlił się na stałe pierwszy napływowy nauczyciel Jan Skocelas (z Olszanicy) z żoną Barbarą (z Sanoka) w nowym własnym domu zbudowanym (z pomocą rodziny) po wyjeździe zarobkowym do Włoch.

1995 r.- powstały Domki Wczasowe „Szept” małżeństwa nauczycieli miejscowej Szkoły Podstawowej: matematyczki Marii z domu Sobocińskiej przybyłej tutaj w 1980 r. z Torunia i historyka Stanisława Orłowskiego, przewodnika beskidzkiego i byłego kierownika Oddziału PTTK „Bieszczady”w Lesku. Po 20-latach zajmowania mieszkania służbowego w budynku szkoły w 2000 roku zamieszkali oni we wsi na stałe we własnym domu zbudowanym u podnóża pasma Żukowa, na tzw. Hulatyniu.

2004 r.- powstała Zagroda „Magija” młodego małżeństwa nauczycieli i przewodników terenowych: polonistki Magdy z Domu Nawrockiej pochodzącej z Orelca i muzyka Janusza Demkowicza z Leska, jednego z założycieli i twórców zespołu folkowego „Tołhaje”.

2004 r.- wysiłkiem wsi rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła obok cmentarza i obecnego zabytkowego drewnianego kościółka p.w. Św. Józefa.
Rozbudowany został również sklep spożywczy o piwiarnię, część mieszkalną i pokoje gościnne. Wieś otrzymała sieć własnych szlaków spacerowych łączących miejscowości położone w Kotlinie Uherczańskiej z Jeziorem Myczkowieckim i przełomem Sanu w Zwierzyniu.

2005 r. – nowy kościół znajdował się w stanie surowym zamkniętym, zadaszony z oknami i drzwiami.
We wsi – przy stawach rybnych – powstał „Zajazd nad Stawami” z nową restauracją i z częścią hotelową o 24 miejscach noclegowych Pani Marii Piszczek, a w centrum wsi nowy pub w wyremontowanej starej chacie Pana Zbigniewa Dobrowolskiego.

2006 r. - we wsi zawiązano grupę partnerską 10 gospodarzy zainteresowanych koncepcją utworzenia "Ekomuzeum w Orelcu" i wypracowania wizerunku gościnnej wsi turystycznej posiadającej własną zagospodarowaną sieć szlaków turystycznych łączących miejscowość ze wszystkimi atrakcyjnymi miejscami w najbliższej okolicy.