WAŻNIEJSZE EPIZODY Z DZIEJÓW ORELCA

Opracował Stanisław Orłowski, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"