Orelec - zapraszamy w Bieszczady!
WITAMY w ORELCU > EKOMUZEUM "W KRAINIE BOBRÓW"

EKOMUZEUM "W KRAINIE BOBRÓW"

Ekomuzeum - to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty(eksponaty) rozproszone są
w terenie. Takie muzeum bez murów, którego obiekty tworzą żywą kolekcję,obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców.

     Dolina wsi Orelec z jej otoczeniem (pasmo Żukowa, masyw Wierchów i Kozińca)

     Wieś Uherce Mineralne z jej obiektami zabytkowymi i atrakcjami przyrodniczymi

       Ośrodek „Caritas” w Myczkowcach z Centrum Kultury Ekumenicznej
oraz wieś Myczkowce z jej otoczeniem i atrakcjami turystycznymi

       Wieś Zwierzyń z jej otoczeniem i atrakcjami przyrodniczo-kulturowymi

Prezentacja zdjęć ekomuzeum

Strona Ekomuzeum